– kompetanse & erfaring

phone icon(+47) 33 13 91 00
divider

Advokater og medarbeidere


Anders Villum

Advokat MNA

Anders Villum

Advokat MNA

(+47) 33 13 91 00
(+47) 92 02 53 37
villum@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

 • arbeidsrett
 • generell forretningsjuridisk bistand
 • konkursbobehandling og konkursrett
 • kontraktsrett
 • selskapsrett
 • fast eiendom
 • arverett og dødsboskifte
 • familie- og barnerett
 • forvaltningsrett og offentlig rett
 • offentlige anskaffelser
 • prosedyre og tvisteløsning

Bakgrunn

 • 1993 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo
 • 1994-1995 Vegdirektoratet, Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Oslo
 • 1995-1997 Forsvarsdepartementet, Seksjon for industrielt samarbeid, Oslo
 • 1997-1999 Samferdselsdepartementet, Post- og teleavdelingen, Oslo
 • 1999-2003 Omnia ASA, Oslo, privat helseaktør
 • 2004-2005 Arbeidstilsynet, Tønsberg
 • 2005-2006 Advokatfullmektig hos Advokatene Berglie og Heide, Larvik
 • 2006  Advokatbevilling
 • 2007- Egen advokatvirksomhet i Larvik
 • 2006- Diverse styreverv

Advokat Anders Villum

Bjørn Trygve Nilsen

Advokat (H) MNA

Bjørn Trygve Nilsen

Advokat (H) MNA

(+47) 33 13 91 00
(+47) 46 80 66 85
nilsen@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

 • Generell forretningsjuridisk bistand
 • Tomtefeste
 • Fast eiendom
 • Energi- og vassdragsrett
 • Kontraktsrett / Entreprise
 • Selskapsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Familie, arv og skifte
 • Prosedyre /tvister 

Bakgrunn

 • 1979 Juridisk embetseksamen
 • 1980– 1981 Universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • 1981–1983 Dommerfullmektig
 • 1983– 1986 Førstekonsulent i Juridisk avdeling, NVE
 • 1986 Advokatbevilling
 • 1986–1988 Kontorsjef, Juridisk avdeling, Statkraft
 • 1988–1990 Advokat, ansatt i Advokatfirma Leinæs, Larvik.
 • 1990 Advokat i egen virksomhet
 • 2013 Møterett for Høyesterett 

Advokat Bjørn Trygve Nilsen

Roger Berglie

Advokat MNA

Roger Berglie

Advokat MNA

(+47) 33 13 91 00
(+47) 95 22 54 20
berglie@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

 • arv og familierett
 • arbeidsrett
 • generell foretningsjuridisk bistand
 • selskapsrett
 • kontrakts- og entrepriserett
 • plan- og bygningsrett
 • fast eiendom og eiendomsoppgjør/-megling
 • erstatningsrett
 • bank-/finans-/kjøpsrett
 • arverett og dødsboskifte
 • familie- og barnerett
 • verge
 • prosedyre og tvisteløsning
 • alminnelig sivil praksis 

Bakgrunn

 • 1993 Advokat
 • 1989- 1996 Bank og advokatpraksis i Oslo
 • 1996- Egen advokatpraksis i Larvik 

Advokat Roger Berglie

Håvard Wiig Andersen

Advokat MNA

Håvard Wiig Andersen

Advokat MNA

(+47) 33 13 91 00
(+47) 97 02 15 61
andersen@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

 • kontrakts- og entrepriserett
 • plan- og bygningsrett
 • fast eiendoms rettsforhold
 • generell foretningsjurdisk bistand
 • offentlig rett
 • erstatningsrett
 • familie/arv/skifte
 • insolvens og bobehandling
 • prosedyre og tvisteløsning 

Bakgrunn

 • 2007 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen
 • 2001-2007 Eiendomsmegler Vest AS, Bergen
 • 2007-2011 Advokatfirmaet Vik Vestly AS, Skjold
 • 2011-2014 Advokat i Larvik, ansatt hos advokatene Berglie og Villum
 • 2015- Egen advokatvirksomhet i Larvik 

Kontormedarbeider Håvard Wiig Andersen

Ståle Lund Johansen

Advokat MNA

Advokat MNA

Telefon (+47) 33 13 91 00
Mobil     (+47) 98 67 16 77
johansen@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Strafferett
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Kontrakts- og kjøpsrett
 • Fast eiendom
 • Forvaltningsrett
 • Familie- og barnerett
 • Arverett
 • Generell forretningsjuridisk bistand

Erfaring

 • 2006 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo
 • 2006 – 2011 Advokatfullmektig/advokat Osloadvokatene AS
 • 2011 – 2013 Dommerfullmektig ved Larvik tingrett
 • 2011 – 2013 Styremedlem/nestleder Dommerfullmektigforeningen
 • 2012 – 2013 Medlem i Rådet for kompetanseutvikling i domstolene og DA
 • 2013 – 2015 Høgskolelektor ved Politihøgskolen, Stavern
 • 2015 – Egen advokatvirksomhet i Larvik

Advokat Ståle Lund Johansen

Silje Sørlie Holhjem

Advokat MNA

Silje Sørlie Holhjem

Advokat MNA

(+47) 33 13 91 00
(+47) 45 26 64 84
holhjem@larvikadvokatene.no

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Arverett og dødsboskifte
 • Erstatningsrett
 • Familie- og barnerett
 • Forvaltningsrett
 • Fast eiendom
 • Kontraktsrett
 • Prosedyre og tvisteløsning 

Bakgrunn

 • 2010 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • 2011 Arbeidserfaring fra politiet
 • 2012 Advokatfullmektig, ansatt hos advokat Steinar Sørlie
 • 2019 Advokatbevilling
 • 2020 Egen advokatvirksomhet

Advokat Silje Sørlie Holhjem

Grethe Nesheim

Kontormedarbeider

Grethe Nesheim

Kontormedarbeider

(+47) 33 13 91 00
nesheim@larvikadvokatene.no

Kontormedarbeider Grethe Nesheim

Inger Jorstad

Kontormedarbeider

Inger Jorstad

Kontormedarbeider

(+47) 33 13 91 00
jorstad@larvikadvokatene.no

Kontormedarbeider Inger Jorstad

separator